VUGERA LOGO

VUGERA เป็น 1 ใน 3 แบรนด์ชั้นนำของกล้องหน้ารถยนต์ในเกาหลีใต้ ได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF 16946 ซึ่ง Vugera พัฒนากล้องหน้ารถยนต์ และเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz , Mercedes-AMG, Toyata และ Lexus ทั้งหมด ในประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย

About Vugera

VG 703S
HD-HD 2channels

VG 803S
FHD-HD 2channels

VG 903S
FHD-FHD 2channels

VG Q90V
QHD-FHD 2channels

Our Work
(White)VUGERA Thailand Logo

Contact US

Contact